เกี่ยวกับเรา

Untitled-1 

COMPANY PROFILE 

     บริษัท สงวนวงษ์ 1994 จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นร้านจำหน่ายสินค้านานาชนิดสำหรับงานอุตสาหกรรมและงานช่างทั่วไป บริษัทของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดหาสินค้าประเภทอะไหล่เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น ตลับลูกปืน สายพาน โซ่ส่งกำลัง คัปปลิ้ง เป็นต้น 
  นอกจากนั้นทางบริษัทยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของผลิตภัณฑ์ SKF NTN NSK ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านระบบส่งกำลังในเครื่องจักรอุตสาหกรรม และ MILWUAKEE ซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มสินค้าเครื่องมือหนัก เครื่องมือไฟฟ้าแบบพกพา (powertools) เครื่องมือช่าง (handtools) ไปจนถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ (accessories)
   กลุ่มลูกค้าของเรามีอยู่มากมายหลายหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น โรงงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น CPF, Betagro, Cargill, ไทยน้ำทิพย์, GSL, โรงกลึง โรงงานผลิตเครื่องจักร ร้านซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจักร ฯลฯ
    ด้วยประสบการณ์อันยาวนานมากว่า 60 ปี บริษัท สงวนวงษ์ 1994 จำกัด จึงเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงอย่างเสมอมา

 

 

VISION

เป็นร้านฮาร์ดแวร์ที่มีความเชี่ยวชาญและความพร้อมในด้านการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

 

about4  

MISSION

บริษัท สงวนวงษ์ 1994 จำกัด มีเป้าหมายดังนี้
1.  การแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า 
2. การให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้า เพื่อให้ลูกค้านำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น
3. การจัดหาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และจัดส่งสินค้าตรงตามกำหนด
4. การพัฒนาบุคคลากรภายในองค์กรให้มีความรู้ ความสามารถ และทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ