น็อต สกรู ต่างๆ

น๊อต สกรู

     - UNC UNF KEF BSW

     - สแตนเลส มิลขาว มิลดำ
     - หัวเตเปอร์ JF หัวกลมผ่า หัวหนาแฉก หัวกลม นูนJP
      - หัวกะทะ JT หัวจม หัวจมเตเปอร์
     - ตัวหนอน เกลียวปล่อย เกลียวเหล็ก
     - หัวน๊อตล็อค หัวน็อตขาว/ดำ
   

 

สตัด 

     - สตัดดำ

     - สตัดชุบขาว

     - สตัดชุบแข็ง 8.8

 

                    
แหวนล็อค

     - แหวนล็อคใน

     - แหวนล็อคนอก
        

 

 

เหล็กรัด ลวดรัด 

- เหล็กรัดท่อ          

- ลวดรัด

- เหล็กรัดสแตนเลส
  

                       

แหวนสปริง แหวนอีแปะ 

     - แหวนสปริงดำ      - แหวนสปริงชุบทอง

     - แหวนอีแปะ เหล็กดำ อลุมิเนียม ทองเหลือง ชุบซิงค์ขาว

 

ยูโบลท์ เกลียวเร่ง                                            ปิ๊นเหล็ก

      - ยูโบลท์ (ตัวยูรัดท่อ) 

      - กิ๊ปจับสลิง  

      - เกลียวเร่ง

- ปิ๊นหลอด  

- ปิ๊นล็อคตัว R  

- ปิ๊นเสียบ    

                        

 

ปุ๊ก ตะปูยิง ตะปูลม 

    -ปุ๊กเหล็ก ตะกั่ว พลาสติก

    -ตะปูยิง (รีเวท)
    -ตะปูลม(แม็กซ์) ขาเดี่ยว ขาคู่