ปั๊มน้ำ อุปกรณ์ประปา

 

ปั๊มน้ำ 

    - ปั๊มแช่          พลาสติก เหล็กหล่อ สแตนเลส 

                            ดูดโคลน ดูดน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย

    - ปั๊มหอยโข่ง   แบบใบพัดเดี่ยว แบบใบพัดคู่

                            แบบหลายใบพัด แบบหน้าแปลน

                            แบบดูดด้วยตัวเอง(Self-Priming)

                            แบบดูดลึกพร้อมหัวเจ็ท

    - ปั๊มถัง          แบบอัตโนมัติ แบบแรงดันน้ำคงที่อัตโนมัติ

    - ปั๊มบาดาล     รุ่นไฟฟ้า เฟสเดียว 220V

                            รุ่นไฟฟ้า 3 เฟส 380V

    - ปั๊มเปลือย ปั๊มชัก ปั๊มกาโต้ ปั๊มน้ำมันมือหมุน

    - ระบบควบคุม   สวิทซ์แรงดัน (Pressure Switch)

                              สวิทซ์ลูกลอย

                              Run Capacitor Start Capacitor

 

 

  
 

            

             

     

                     

            

อุปกรณ์ประปา 

     - ท่อ

 

- ท่อPVC        

- ท่อPE

 

-ท่อเหล็กดำ

  -ท่อเหล็กอาบสังกะสี
                  

 

     - ข้อต่อ   

- ข้อต่อPVC                     - ข้อต่อ PE                 - ข้อต่อเชื่อมเหล็ก 
 

- ข้อต่อเหล็กสตีม(เกลียว)   - ข้อต่อเชื่อมสแตนเลส  - ข้อต่อเหล็ก(เกลียว)

 

           

 

หน้าแปลน

 

- PVC    - เหล็ก    - สแตนเลส

- วาล์วน้ำ     

 

- บอลวาล์ว (ทองเหลือง สแตนเลส PVC) มี

 ทั้งแบบเกลียวและหน้าแปลน

 

- ก๊อกบอล(บ้าน สนาม)

 

- บอลวาล์ว UPVC    แบบดับเบิ้ลยูเนี่ยน

 

                                แบบคอมแพ็ค

 

- มินิบอลวาล์ว

 

- ประตูน้ำ                

- โกล์บวาล์ว

 

- ฟุตวาล์วทองเหลือง

 

- เช็ควาล์วทองเหลือง 

- วายสแตนเนอร์

 

- วาล์วผีเสื้อ              

- โซลินอยล์วาล์ว

   
-มาตรวัดน้ำ

 

- ระบบเฟืองจักร   

- ระบบแม่เหล็ก