ผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลัง

สายพาน (Belts)

  -สายพานสำหรับรถยนต์(Automotive Belts)

  -สายพานเพื่องานอุตสาหกรรม(Industrial Belts)

    V-Belts
    Timing Belts
    สายพานลำเลียง
          

 

โซ่ (Chains) 

 - โซ่กำลังส่ง(Roller Chain) แบบมาตรฐานอังกฤษ(Bs)   และอเมริกา(ANSI)พร้อมข้อต่อโซ่แบบเต็มข้อและครึ่งข้อ   แบบ 1 ชั้นและแบบ 2 ชั้น แบบทำด้วยสแตนเลส

 - โซ่ลำเลียง(Conveyor Chain)        - Leaf Chain
 - Engineering chains                    - Silent chains
 - Oil field chains
 

 

คัปปลิ้ง/ยอย (couplings)

 - ยอยโซ่          

 - ยอยสลัก          

 - ยอยยาง

                                                    

บู้ชและดุม (Bush&Hub)

  - Taper bushing          

  - Weld-on & bolt-on   hubs

                  

 

 

ฟือง (Sprocket)                   

  - แบบมีดุม  
  - แบบ Metric  
  - แบบไม่มีดุม  
  - แบบ ANSI  
    
                            

มู่เลย์ (Pulleys)