สายลำเลียง

 

สายยาง (ใส เขียว) สายPVC (ใยด้าย ใยลวด) สายยาง (ใยด้าย ใยลวด)  
สายกันน้ำมัน (ถักใน ด้ายนอก) สายลมแก๊สยาง (เดี่ยว คู่) สายลมแก๊ส PVC (เดี่ยว คู่)  
สายส่งน้ำ PVC ท่อดูด (น้ำ อากาศ) ท่ออ่อน สายพ่นน้ำยา