อุปกรณ์ความปลอดภัย

อุปกรณ์ป้องกันมือ 

- ถุงมือผ้าสำหรับงานทั่วไป

- ถุงมือผ้าเคลือบยาง
- ถุงมือป้องกันไฟฟ้าแรงสูง

- ถุงมือหนัง

- ถุงมือป้องกันความร้อนสูง

- ถุงมือผ้าเคลือบยาง

- ถุงมือป้องกันสารเคมี - ถุงมือยาง
     
            

 

 

 

 

อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ

   - หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง

   - หน้ากากป้องกันฟูมโลหะ

   - หน้ากากป้องกันไอระเหย และสารตัวทำละลาย

   - หน้ากากป้องกัน กรดแก๊ส ไอระเหย
 

 

 

 

                           

อุปกรณ์ป้องกันดวงตา 

   - แว่นตานิรภัย ครอบตานิรภัย ป้องกันอันตรายจากรังสี UV ได้

 

 

อุปกรณ์ป้องกันระบบการรับฟัง 

   - โฟมลดเสียง มีทั้งแบบมีสายและไม่มีสาย

   - ปลั๊กอุดหูลดเสียง มีทั้งแบบมีสายและไม่มีสาย

   - ที่ครอบหูลดเสียง
   

 

 

อุปกรณ์ป้องกันศรีษะ 

   - หมวกนิรภัย น้ำหนักเบาและแข็งแรง แถบซับเหงื่อ

   - บุฟองน้ำ ถอดซักทำความสะอาดได้และเปลี่ยนได้